Zithouding en meubilair

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs waarbij de zithouding en het meubilair vragen oproept bij de leerkracht.

  • U kunt hierbij denken aan leerlingen die:
  • niet rechtop, symmetrisch en/of stabiel op hun stoel kunnen blijven zitten.
  • veel bewegen op hun stoel (en er soms zelfs vanaf valt).
  • te klein en te groot zijn voor het standaard meubilair dat op school aanwezig is.
  • niet rechtop kunnen blijven zitten door problemen met de ogen.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie in de klas, waarbij bekeken wordt welk meubilair passend is bij de lengte en/of  bij de problemen/handicap van het kind.

Product   

Ergotherapeut advies ten aanzien van de zithouding en meubilair van de leerling in de klas en eventuele verbetering hiervan. Deze bevindingen worden besproken in een nagesprek

Indien van toepassing:
De ergotherapeut biedt ondersteuning aan ouders in de aanvraag van aangepast meubilair bij het UWV middels een adviesrapport met offerte.
Indien gewenst instructie en begeleiding van het meubilair bij aflevering.