Verwijzing

Kinderergotherapie Almere  behandelt op verwijzing van een arts.
Op de verwijsbrief moet duidelijk vermeld staan:

  • Naam en geboortedatum
  • Zorgverzekeringsnummer
  • Burgerservicenummer (BSN nummer)
  • De reden van verwijzing

pagina verwijzing