Zelfredzaamheid

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs waarbij de zelfredzaamheid op school vragen oproept bij leerkrachten doordat de leerling beperkt wordt in zijn/haar dagelijks handelen op school.

U kunt hierbij denken aan leerlingen die:

  • niet geheel zelfstandig naar het toilet kunnen
  • moeite hebben met het aan/uitkleden tijdens de gymles
  • moeite hebben met het hanteren van sluitingen
  • moeite hebben met veters strikken
  • moeite hebben met het openen/sluiten van drinkbeker en broodtrommel
  • moeite hebben met het hanteren agenda
  • moeite hebben met het organiseren van materialen

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school met uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en leerkracht.
De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste gestimuleerd en begeleid kan worden binnen zijn/haar zelfredzaamheid op school. Adviezen kunnen gericht zijn op het toiletbezoek, hantering agenda, aan- uitkleden, veters strikken, etc.

Product

De ergotherapeut interpreteert de vragenlijsten en de resultaten van het onderzoek van de betreffende leerling. Deze bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zonodig kunnen er doelen voor ergotherapeutische behandeling worden opgest