Wat is kinderergotherapie

Een kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het verbeteren van problemen in het zelfstandig handelen bij kinderen op school, thuis en in hun vrije tijd.

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het handelen door een lichamelijke beperking, gedrags- of contactstoornis.

De ergotherapeut kijkt waarom het kind vastloopt. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouder(s) en school worden de problemen opgelost dan wel verminderd.