Cerebrale parese

Doelgroep
Leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs met de diagnose Cerebrale Parese, waarbij de fijnmotorische ontwikkeling, zintuiglijke informatieverwerking en/of zelfredzaamheid vragen oproept. U kunt hierbij denken aan leerlingen die door hun handicap:

  • niet rechtop op symmetrisch aan tafel kunnen blijven zitten
  • moeite hebben met het hanteren van fijn motorische materialen zoals het vasthouden van een pen
  • een gedwongen voorkeurshand hebben.
  • moeite hebben met tweehandige activiteiten, zoals knippen.
  • niet of moeilijk tot schrijven komen.
  • zich niet zelfstandig kunnen aan en uitkleden.
  • moeite hebben met het meedoen tijdens de gymles

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school en uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en leerkracht om de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen. Aan de hand van de gegevens zullen de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van de schooltaken van de leerling in kaart worden gebracht.

Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het best ondersteund kan worden om optimaal deel te kunnen nemen aan het onderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van de leerling en brengt de mogelijkheden en beperkingen van de leerling in kaart. Deze bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage gevolgd door een nagesprek. Zo nodig worden doelen voor behandeling opgesteld.

Indien van toepassing:
Ergotherapeutisch advies t.a.v. een hulpmiddel/aanpassing en begeleiding in de aanvraag ervan bij instanties.
Indien gewenst instructie en begeleiding na aflevering.