Werkhouding

Onder werkhouding wordt het gedrag verstaan dat het uitvoeren van een taak positief of negatief beïnvloedt. Wanneer een kind op een verkeerde manier aan de slag gaat met een opdracht is er spraken van een werkhoudingsprobleem. Als het kind hierin problemen heeft, zal je dat aan het gedrag kunnen zien. Bijvoorbeeld als het kind maar niet begint met werken of direct begint aan de opdracht zonder de instructie af te wachten. Soms zitten de problemen meer op het gebied van het denken en kan het kind geen plan maken op welke manier hij de opdracht aan moet pakken, het kind droomt weg of is snel afgeleid.

Op de volgende gebieden kunnen problemen ontstaan:

  • aanleren van vaardigheden
  • het plannen en organiseren van activiteiten
  • zelfstandig uitvoeren van opdrachten
  • automatiseren van vaardigheden
  • werken in een te snel of te traag tempopagina werkhouding