Tarieven en andere mogelijkheden voor vergoeding

Zelf bekostigen:
Het is ook mogelijk om de ergotherapiebehandelingen zelf te financieren. Het tarief Ergotherapie bedraagt per 1 januari 2023  € 19,70 per 15 minuten behandeltijd. Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt een aan huistoeslag van € 30,95  in rekening gebracht.

Gelden Passend Onderwijs
Voor observatie of behandelingen van kinderen op school kan er  gekozen worden om de vergoeding te laten plaatsvinden vanuit de gelden van Passend Onderwijs.  Hoe het budget wordt ingezet is afhankelijk van het beleid dat de scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs hebben gemaakt.

Extra informatie over passend onderwijs o.a. op www.passendonderwijs-almere.nl

PGB (Persoons Gebonden Budget):
Ergotherapie kan worden ingezet als activerende en/of ondersteunende begeleiding.

Adviserende diensten voor scholen:
Ergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten. Zie ook onze ergotherapeutische onderwijsarrangementen. Maak vrijblijvend een afspraak voor hetgeen Kinderergotherapie Almere – Gooi en Vecht u te bieden heeft.

pagina tarieven en andere vergoedingsmogelijkheden 2