Aanvraag van een voorziening bij de gemeente (WMO)

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de eigen gemeente.  De aanvraag van een voorziening via de WMO dient u altijd zelf te doen. Dit kunt u telefonisch doen of door het downloaden van het formulier via de website van de gemeente. Samen met u kunnen wij wel een eisenpakket opstellen waaraan de voorziening zou moeten voldoen.

 Per 1 januari 2015 is de gemeente Almere opgedeeld in verschillende wijkteams. Het aanvragen van voorzieningen dient ook via deze wijkteams te gaan. U dient een aanmeldformulier in te vullen, waarna een persoon uit uw wijkteam contact met u op zal nemen.

Klik hier voor de contactgegevens en meer informatie over de wijkteams waaronder de aanvraag van voorzieningen in de gemeente Almere valt: https://wijkteams.almere.nl/

Het is belangrijk u te realiseren dat de gemeente werkt met voorkeurspakketten en een vaste leverancier. Hierdoor bent u niet altijd vrij in de keuze van de voorziening. Er zal wel altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan de gestelde eisen.