Concentratie

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die problemen hebben met het concentreren in de klas.

U kunt hierbij denken aan leerlingen die:

  • regelmatig afgeleid zijn tijdens het werken.
  • moeite hebben met het volgen van instructie
  • moeite hebben met het starten van een activiteit doordat ze afgeleid zijn.
  • niet zelfstandig door kunnen gaan tijdens het zelfstandig werken.
  • dromerig overkomen.
  • niet stil kunnen zitten op hun stoel.
  • veel pauzes nemen.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school met uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en leerkracht.  Aan de hand van de gegevens zullen de beperkingen en de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot de concentratie en alertheidniveau in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden om de concentratie en alertheid te verbeteren om optimaal deel te kunnen (gaan) nemen aan het onderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van  de betreffende leerling. De bevindingen worden samen met adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zonodig worden er doelen voor behandeling opgesteld.