De aanvraag van een voorziening bij het UWV

Kinderen met een motorische, auditieve of visuele beperking kunnen in aanmerking komen voor een voorziening om beter te kunnen functioneren in het onderwijs. Het aanvragen van voorzieningen die vallen onder de WOOS (Wet Overige OCW-subsidies) en kunnen bij het UWV ( Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) worden aangevraagd. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van deze voorzieningen.

In samenspraak met u wordt vastgesteld dat een bepaalde voorziening langdurig noodzakelijk is en aan welke eisen deze moet gaan voldoen. Zonodig wordt de voorziening vooraf uitgeprobeerd. Hierna stelt de behandelend ergotherapeut een advies op waarin de diagnose, de beperkingen van uw kind en de eisen waaraan de voorziening moet gaan voldoen, worden beschreven.  Het ergotherapeutische advies dient u zelf, samen met de andere benodigde papier, naar het UWV te versturen. Daarna zorgt hun adviseur voor verdere afhandeling. Aangezien u de belanghebbende bent, zult u over de verder afhandeling van de aanvraag van de voorziening op de hoogte worden gehouden.pagina voorzieningen uwv