Procedure van aanmelden

U kunt uw kind telefonisch of via het aanmeldformulier bij ons aanmelden. Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, kunt u het antwoordapparaat inspreken. Zowel als u het antwoordapparaat inspreekt of na het ontvangen van het aanmeldformulier bellen wij u dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag terug.
Met het invullen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met ons privacy beleid.

We zullen tijdens het eerste telefoongesprek dieper op de hulpvraag en de aard van het probleem van uw kind ingaan. Aan de hand hiervan beoordelen we of en hoe ergotherapie het probleem op kan lossen of verminderen. Daarnaast zullen we bepaalde zaken met u overleggen en afstemmen. Bijvoorbeeld:

  • uw kind reeds een verwijsbrief heeft van de (huis)arts of schoolarts.
  • uw kind andere begeleiding heeft
  • er nog andere bijzonderheden zijn
  • er relevante rapportages zijn
  • op welke momenten in de week uw kind echt niet kan komen

Ook krijgt u twee vragenlijsten gemaild, één voor u en één voor de leerkracht. Deze gegevens hebben wij nodig om gericht te kunnen observeren en behandelen.

pagina procedure van aanmelden