Voortgezet schrijven

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs in groep 5 t/m 8 en speciaal onderwijs die problemen hebben met het (voortgezet) schrijven.

U kunt hierbij denken aan leerlingen met:

  • problemen in het vormen van de letters en -verbindingen.
  • een onleesbaar handschrift.
  • problemen bij het schrijven binnen de liniering in de schriften in de klas.
  • schrijfkramp.
  • tempo problemen.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school.  Aan de hand van de observatiegegevens worden de beperkingen en de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot het voortgezet schrijven in kaart gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten en adviezen geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden binnen het schrijfonderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van de betreffende leerling. De bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage gevolgd door een nagesprek.

Indien het advies is om een computer/laptop in te zetten voor de leerling kan de ergotherapeut tevens schriftelijke ondersteuning bieden in aanvraag hiervan bij het UWV.