Organisatievaardigheden

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs waarbij de organisatievaardigheden en het zelfstandig werken vragen oproept bij de leerkracht.U kunt hierbij denken aan leerlingen die moeite hebben met:

  • het starten met de opdracht.
  • zelfstandig werken .
  • het plannen van de (week)taak.
  • het organiseren van hun werkplek/laatje.
  • het plannen van hun huiswerk.
  • het indelen van de tijd.
  • het aanleren en automatiseren van vaardigheden.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school met uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en leerkracht.  Aan de hand van de gegevens zullen de beperkingen en de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot de organisatievaardigheden in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden om de organisatievaardigheden en het zelfstandig werken te verbeteren om optimaal deel te kunnen nemen aan het onderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de vragenlijst en de resultaten van het onderzoek van de betreffende leerling. De bevindingen worden samen met adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zo nodig worden doelen voor ergotherapeutische behandeling opgesteld.