Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid en de ontwikkeling ervan verschilt per kind. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Onder zelfredzaamheid wordt het vermogen verstaan om voor jezelf te kunnen zorgen, jezelf te redden zonder hulp van anderen. Bij het jonge kind begint dit natuurlijk met kleine dingen, zoals b.v. zelf leren eten. Uiteindelijk moet dit zich ontwikkelen tot volledige zelfstandigheid.

Problemen waar u aan kan denken zijn:

  • Het zelfstandig kunnen aan/uitkleden
  • Hanteren bestek
  • Zelf veters strikken
  • Zich kunnen verplaatsen; lopen en fietsenpagina zelfredzaamheid