Advies

Bij het jonge kind kunnen we naast het behandelen advies geven aan ouders en/of verzorgers over het verzorgen van het kind, spelontwikkeling, spelhouding en speelgoed.

Bij het schoolgaande kind kan er specifiek begeleiding en advies gegeven worden op vragen/problemen die op school ervaren worden.
Deze vragen/problemen kunnen liggen op het gebied van:

  • kleutervaardigheden
  • schrijfvoorwaarden
  • schrijven: blokschrift/verbonden schrift, leesbaarheid, tempo, liniering, alternatieven.
  • Zithouding en meubilair
  • Zelfredzaamheid op school
  • Door- en toegankelijkheid van de school
  • Materiaal of hulpmiddelen

pagina advies