Zintuiglijke informatieverwerking

DoelgroepLeerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs waarbij de zintuiglijke informatieverwerking op school vragen oproept bij leerkrachten.

  • U kunt hierbij denken aan leerlingen die:
  • bang zijn tijdens klimmen of schommelen
  • niet met hun handen in klei of vingerverf willen
  • de behoefte hebben om voortdurend aan materiaal te friemelen of in hun mond te stoppen
  • voortdurend afgeleid worden door de dingen om hen heen
  • niet stil kunnen zitten

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school met uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en leerkracht. De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek.

Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste gestimuleerd en begeleid kan worden binnen zijn/haar zintuiglijke informatieverwerking op school. Praktische handelingsadviezen voor in de klas kunnen o.a. gericht zijn op de onderwijssituatie in de klas, in de gymles, tijdens het buiten spelen of gedurende creatieve activiteiten.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van de betreffende leerling. Deze bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zo nodig aanpassing van omgeving, activiteit en/of middelen aan de specifieke behoeften van de leerling. Zonodig worden doelen voor ergotherapeutische behandeling opgesteld.