Schrijfvoorwaarden

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs van groep 1 t/m 3 en leerlingen in het speciaal onderwijs die problemen hebben in de ontwikkeling van de schrijfvoorwaarden.

U kunt hierbij denken aan leerlingen:

  • met een instabiele zithouding.
  • die niet binnen de lijnen kunnen kleuren.
  • met een onrijpe of instabiele pengreep.
  • die geen duidelijke voorkeurshand ontwikkeld hebben.
  • die moeite hebben met het besturen van hun potlood in een doorgaande beweging
  • die niet met beide handen kunnen samenwerken, bijvoorbeeld bij het knippen.
  • die geen vormen/cijfers/.letters kunnen herkennen en/of na kunnen maken.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school.  Aan de hand van de observatiegegevens zullen de beperkingen en de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot de schrijfvoorwaarden in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden om de schrijfvoorwaarden te verbeteren om optimaal deel te kunnen (gaan) nemen aan het schrijfonderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek  van de betreffende leerling of
leerlingen en bespreekt dit met de leerkracht in een nagesprek. Indien gewenst kan dit ondersteund worden met een schriftelijke rapportage.