De aanvraag van een voorziening bij de zorgverzekeraar

Het aanvragen van voorzieningen die vallen onder regeling zorgverzekering worden bij uw zorgverzekeraar aangevraagd. Vergoeding van deze hulpmiddelen is opgenomen in de basisverzekering. De wijze van vergoeding kunt u vinden in het reglement hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar.

In samenspraak met u wordt vastgesteld of een bepaalde voorziening langdurig noodzakelijk is en aan welke eisen deze moet gaan voldoen. Veel vindt er voor de aanvraag van de voorziening een passing plaats samen met de leverancier waar de zorgverzekering een contract mee heeft. Indien noodzakelijk stelt de behandelend ergotherapeut een advies op waarin de diagnose, de beperkingen van uw kind en de eisen waaraan de voorziening moet gaan voldoen, worden beschreven. Daarnaast dient u zelf te zorgen voor een machtiging van een arts die meegestuurd dient te worden met de aanvraag. De aanvraag wordt dan naar uw zorgverzekering toegezonden. Daarna zorgt hun adviseur voor verdere afhandeling.

Het is belangrijk u te realiseren dat de zorgverzekeraar veelal werkt met voorkeurspakketten en vaste leveranciers. Hierdoor bent u niet altijd vrij in de keuze van de voorziening. Er zal wel altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan de gestelde eisen.

pagina voorzieningen zorgverzekeraar