Checklist

Als leerkracht heeft u een belangrijke signaleringsfunctie bij de ontwikkeling van het kind. Als deze niet geheel naar verwachting gaat, is ondersteuning van Kinderergotherapie Almere zinvol (uiteraard via de ouders/verzorgers van het kind).

Fijne motoriek

 • Ontwikkeling van een voorkeurshand, niet kruizen van de middellijn
 • Kleutervaardigheden, als knippen, vouwen, kleuren
 • Schrijfvoorwaarden, zoals moeite hebben met het aanleren van schrijfpatronen, doorgaande beweging kunnen maken, hantering potlood, iets wat ze zien niet kunnen omzetten in een beweging.
 • Schrijven (onduidelijk leesbaar handschrift, pijn bij het schrijven, omkeringen van cijfers/letters, moeite met aanleren van letters / letterverbindingen / schrijfbewegingen, laag schrijftempo, slechte zithouding, geen ontspannen pengreep)

Zintuiglijke informatieverwerking

 • Bewegen, bijv. angst hiervoor hebben, bang zijn om te vallen, niet graag schommelen en klimmen, wiebelen veel, kunnen moeilijk stil zitten.
 • Moeite met gecoördineerd bewegen, bijv. vallen veel, komen onhandig over, kunnen moeilijk twee dingen tegelijk doen
 • Springen, huppelen, fietsen
 • Aanraken (tast) door anderen, het wassen van haren, het werken met materialen als zand, gras en vingerverf wordt als vervelend ervaren
 • Concentratie en aandacht in de klas, ze zijn snel afgeleid, bewegen altijd of lijken te dromen

Zelfredzaamheid

 • Verplaatsen zoals zelfstandig lopen of fietsen
 • Zelfstandig wassen en aankleden
 • Moeite met veters strikken en/of het hanteren van andere sluitingen
 • Eten en drinken, ze knoeien veel,  moeite met snijden van brood en vlees

Visuele waarneming

 • Het overschrijven van een tekst, kan moeilijk terugvinden waar het gebleven is
 • Moeite met het onthouden van de lettervormen

Handelen

 • moeite met aanleren van vaardigheden
 • het is moeilijk om zelf een plan te bedenken hoe een activiteit aan te pakken