Hulpmiddelen en voorzieningen

Tijdens de behandeling van uw kind kunnen beperkingen in het functioneren blijven bestaan. Het kan zijn dat een speciale voorziening aangevraagd moet worden. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een computeraanpassing of aangepaste schaar, maar ook grotere voorzieningen. Soms heeft een kind bijvoorbeeld aangepast meubilair nodig of moet de woning of het schoolgebouw rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Als ergotherapeut zijn we goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de diverse hulpmiddelen en aanpassingen die op de markt zijn. Doordat wij contacten hebben met leveranciers is het mogelijk om op locatie of op onze praktijk diverse voorzieningen uit te proberen, voordat deze bij de betreffende instanties aangevraagd worden.

Wij kunnen een inschatting maken of de betreffende voorzieningen vergoed zal worden door de zorgverzekeraar, gemeente of het UWV. Indien nodig kunnen wij met behulp van een schriftelijk advies u ondersteunen bij de aanvraag van de voorziening. Ook kunnen wij uw kind begeleiden in het leren omgaan met de voorziening of hulpmiddel thuis of op school.

We willen benadrukken dat we vanuit Kinderergotherapie Almere slechts een advies kunnen uitbrengen. Wanneer het advies is uitgebracht, is de bemoeienis afgelopen. We hopen dat wij u met deze informatie enigszins wegwijs kunnen maken in de (ingewikkelde) procedures van het aanvragen voorzieningen.

Wanneer u, na dit gelezen te hebben, nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.