Hulpmiddelen en aanpassingen op school

Doelgroep

Leerlingen met een beperking die worden belemmerd in het deelnemen aan schoolse activiteiten binnen de school. Door een voorziening kan een leerling met motorische beperkingen binnen de school zo zelfstandig mogelijk functioneren.U kunt hierbij denken aan leerlingen die moeite hebben met:

  • het niet geheel zelfstandig naar het toilet gaan
  • leesbaar op tempo schrijven
  • goed op gestrekt symmetrisch zitten
  • traplopen

Inhoud

Een ergotherapeutische advies, met daarin het meest geschikte hulpmiddel/voorziening gecombineerd met een offerte, wordt ingediend bij desbetreffende vergoedende instantie. Dit hulpmiddel of deze aanpassing zal de leerling in staat stellen zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan schoolse activiteiten. De leerkracht krijgt instructie in het gebruik/leren omgaan met het hulpmiddel/aanpassing.

Product

Ergotherapeutisch advies t.a.v. een hulpmiddel/aanpassing en begeleiding in de aanvraag ervan bij instanties. Indien gewenst instructie en begeleiding na aflevering.