Ruimtelijke oriëntatie

Een goede ruimtelijke oriëntatie is belangrijk voor diverse vaardigheden die het kind zich eigen moet maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het goed kunnen oriënteren in de ruimte, maar ook voor vaardigheden als het zelf leren aankleden, het leren schrijven en rekenen is het van belang.

Problemen waaraan u op dit gebied kunt denken zijn:

  • Links/rechts oriëntatie
  • puzzelen, bouwen
  • ontwikkelen van lichaamsplan, lichaamsbesef

 

Ruimtelijke orientatie