Schrijven

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs in groep 3, 4 en 5 waarbij het schrijven vragen oproept bij leerkrachten en leerlingen in het speciaal onderwijs met een zorgvraag met betrekking tot het schrijven.

U kunt hierbij denken aan leerlingen met:

  • twijfel tussen verbonden en blokschrift
  • onduidelijk leesbaar handschrift
  • problemen om binnen de liniëring van de schrijfmethode te schrijven
  • problemen met het vormen van de letters en – verbindingen
  • schrijftempo problemen
  • met schrijfkramp

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school. Aan de hand van de observatiegegevens zullen de beperkingen en mogelijkheden van de leerling met betrekking tot het schrijven in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden binnen het schrijfonderwijs. Adviezen kunnen gericht zijn op de zit- en schrijfhouding, penvatting, handschrift, schrijftempo, keuze verbonden/blokschrift, alternatieven voor schrijven, advisering t.a.v. materialen en middelen.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van de betreffende leerling. Deze bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zonodig worden doelen voor ergotherapiebehandeling opgesteld.