Observatie en behandeling

Observatie
De observatie zal plaatsvinden in de praktijkruimte, maar indien nodig kan aanvullend onderzoek ook thuis of op school gedaan worden. De resultaten van de observatie zullen wij in een verslag verwerken en aan de hand hiervan zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit verslag zal in een gesprek met u toegelicht worden.

Behandeling
Een ergotherapeutische behandeling is altijd individueel. Wij stellen het op prijs wanneer u als ouder aanwezig bent bij de behandeling. Hierdoor blijft u op de hoogte van de vorderingen van uw kind en kunnen wij bijzonderheden direct met elkaar bespreken. De behandeling via videoconsult of telefonisch consult is ook een mogelijkheid.

Activiteiten zullen spelenderwijs geoefend worden met het kind. Ook worden er adviezen gegeven voor thuis en/of op school en indien van toepassing huiswerkopdrachtjes meegegeven. Dit vergroot het effect van de behandeling en verkort de totale behandelduur.

De behandeling kan gericht zijn op:

  • het stimuleren van de (fijn)motorische ontwikkeling
  • het normaliseren van de sensomotorische informatieverwerking: onder/overgevoeligheid voor bewegen, voor aanraken, zelfreguleren van de alertheid, etc..
  • het leren of anders aanleren van praktische vaardigheden: aan/uitkleden, brood smeren en snijden, knippen, schrijven, etc..
  • het stimuleren van de spelontwikkeling
  • advisering van hulpmiddelen of voorzieningen op velerlei gebied of begeleiding in de aanvraag van voorzieningen bij de gemeente

Afronden van de behandeling
De behandeling zal afgesloten worden met een eindverslag waarin de voortgang van de doelstellingen en eventuele adviezen beschreven zullen worden. Dit verslag zal tevens gestuurd worden naar de verwijzend arts.  Wanneer andere betrokkenen bij uw kind ook een eindverslag wensen, wordt dit alleen met uw toestemming verstrekt.

pagina observatie en behandeling