Een afspraak missen

Wanneer uw kind een afspraak niet kan nakomen, kan dit gebeuren, maar het is wel vervelend. Kostbare tijd wordt dan niet of minder goed benut. Dat geldt voor uw tijd, maar ook voor die van onze behandelaren. Vandaar dat we u vragen uw afwezigheid minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Doet u dit niet tijdig, dan brengt Kinderergotherapie Almere kosten van de behandelaar die op uw kind heeft gewacht in rekening.  In deze voor uw kind gereserveerde tijd kunnen onze ergotherapeuten immers geen andere kinderen helpen, terwijl zij zelf wel betaald moeten worden.

Het tijdig afzeggen heeft als voordeel dat:

  • U geen extra kosten heeft
  • U een ander kind blij maakt die dan eerder kan worden geholpen

Heeft u een vraag over het afzeggen of verzetten van een behandeling neem dan contact op met de praktijk. U kunt mailen naar info@kinderergotherapiealmere.nl of bellen naar 036-5452739.

pagina een afspraak missen