Aanpassingen schoolgebouw

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs die door een motorische handicap niet zelfstandig  kunnen functioneren op school doordat het schoolgebouw hier niet volledig op ingesteld is.

U kunt hierbij denken aan leerlingen die:

  • problemen hebben bij de toegang en doorgang van de school.
  • geen gebruik kunnen maken van het standaard toilet.
  • moeilijk of geen gebruik kunnen maken van de trap.

Inhoud

Een ergotherapeutisch advies ten aanzien van eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in de school, aan de buitenkant van de school of op het terrein rondom de school om een kind met een handicap zelfstandig te kunnen laten functioneren op school. Bij het advies wordt uitgegaan van de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

Product

Ergotherapeutisch advies t.a.v. mogelijke en/of  noodzakelijke aanpassingen in en rond het schoolgebouw.