Klachtenregeling

Wanneer uw kind onder behandeling is bij een van onze ergotherapeuten, behoort de ergotherapeut alle hulp aan te bieden die uw nodig heeft. De meeste ouders en kinderen zijn tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn met uw ergotherapeut dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw therapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.

Het beste is er een aparte afspraak voor te maken zodat de ergotherapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen met de therapeut kan zoeken naar een bevredigende oplossing. Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de praktijkhouder van Kinderergotherapie Almere , Cilia Kelder .

Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot Klachtenloket Paramedici.

Klachtenloket Paramedici
Dit is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Kijk op http://www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.

Postadres
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030-310 09 29

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur