Kwaliteit

Tijdens de behandelingen van uw kind wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

  • Landelijke protocollen en richtlijnen
  • Protocollen / richtlijnen / standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
  • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
  • Zelf ontwikkelde protocollen binnen de praktijk. Ontwikkelingspartners hierin zijn o.a. Kinderergotherapie Gooi- en Eemland.

logo EN

Zie over meer info: www.ergotherapie.nl

De ergotherapeuten van Kinderergotherapie Almere  zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en voldoen aan de eisen van het kwaliteitsregister voor paramedici.

kwaliteitsregisterparamedici

Zie over meer info: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Therapeuten van Kinderergotherapie Almere zijn geschoold in Sensorische informatieverwerking bij kinderen.

nssi

Zie voor meer info: www.nssi.nl