Arrangementen

Kinderergotherapie Almere is gespecialiseerd in het verbeteren van het zelfstandig handelen van kinderen op school, thuis en in hun vrije tijd.

Om het zelfstandig handelen in de schoolsituatie te bevorderen geven we training, begeleiding en advies bij vragen rondom kleutervaardigheden, zit- en schrijfhouding, (voorbereidend) schrijven, organisatievaardigheden, concentratie, gedrag, zelfredzaamheid, spelen en hulpmiddelen/voorzieningen. Naast individuele behandeling van kinderen bieden we nu ook de mogelijkheid tot ergotherapeutische  onderwijsarrangementen op uw school.

Met de invoering van Passend Onderwijs, vermoedelijk augustus 2014, verdwijnen de leerlinggebonden financiering (lgf) en de landelijke indicatiestelling voor het (v)so. Scholen worden verplicht binnen hun samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden aan alle zorgleerlingen die zich aanmelden. Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de zorg voor deze leerlingen op uw school.

Om een beeld te geven bij welke zorgvragen wij een bijdrage kunnen leveren, hebben wij een map ontwikkeld waarin  diverse Ergotherapeutische onderwijsarrangementen die wij kunnen bieden beschreven staan. We kunnen advies, training en coaching aan leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en management geven op het gebied van schrijfonderwijs, schoolinrichting, (buiten) spelen en zintuiglijke informatie verwerking. Ook kunnen we bij een leerling individueel een observatie doen en advies geven op het gebied van (voorbereidend) schrijven, organisatievaardigheden, zelfredzaamheid en spel.

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons Ergotherapeutische onderwijsarrangementen aanbod kunt u de map middels het aanvraagformulier arrangementen kosteloos bij ons aanvragen.

pagina arrangementen